Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

milka13
10:36
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss viablackheartgirl blackheartgirl
milka13
10:34
Nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas...
— ks. Jan Twardowski
milka13
10:34
Kto pierwszy zapomina jest najszczęśliwszy.
— "Burza" (telenowela)
milka13
10:34
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
milka13
10:33
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet
milka13
10:33

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viablackheartgirl blackheartgirl
milka13
10:32
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viablackheartgirl blackheartgirl
10:32
0860 e3c9
Reposted fromuciekne uciekne viablackheartgirl blackheartgirl
milka13
10:31
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
milka13
10:31
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
milka13
10:29
6930 981c 500
milka13
10:28
milka13
10:28
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

August 28 2017

milka13
19:44
Świat jest pokręcony i przez to powstaje trójwymiarowa głębia. Jak ktoś chce mieć wszystko proste, powinien żyć w świecie opartym na ekierce.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
milka13
19:43
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
19:43
19:43
5782 0138

serious:

note to self

Reposted fromkimik kimik viadivi divi
milka13
19:41
9822 3aed 500
Reposted fromthegirl thegirl viadivi divi
milka13
19:41
2433 5222 500
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viadivi divi
milka13
19:40
4294 1bf0
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl