Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

milka13
16:21
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello

March 20 2017

milka13
17:10
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss via100suns 100suns
milka13
16:37
Teraz po prostu się boję, że mnie znowu będzie bolało.
— Igancy Karpowicz
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaRozaa Rozaa
milka13
16:34
4213 9011 500
Reposted frommakle makle viakiteandra kiteandra
milka13
16:34
0601 1406
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiteandra kiteandra
milka13
16:34
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaindygo indygo
milka13
16:33
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaiwanowicz iwanowicz
milka13
16:32
Ludzie, którzy czują się 'wybrakowani' w środku, nigdy nie zostaną uzdrowieni przez złączenie się z inną pustą wewnętrznie osobą. Dwa ptaki ze złamanymi skrzydłami nigdy nie wzlecą, choćby nie wiem jak sobie pomagały. W końcu muszą się od siebie oderwać, by oddzielnie poskładać swoje poranione skrzydła i pozwolić im się zrosnąć.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
milka13
16:29
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamiimi miimi
16:23
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viaAmere Amere
milka13
16:14
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
milka13
16:12
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczoo czoo
milka13
16:11
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
milka13
16:10
  Próbowałam nie kochać. Ale nie wiedziałam jak przestać.
— Ron Rash- "Serena"
Reposted fromIriss Iriss viamyfuckingreality myfuckingreality

March 12 2017

milka13
20:35
Reposted from1985 1985 viamyszkaminnie myszkaminnie
milka13
20:33
8192 2330 500
Reposted fromallay allay viaribsyss ribsyss
milka13
20:32
Ten, który walczy z potworami, powinien zadbać, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądamy w otchłań, otchłań spogląda również w nas.
— F. Nietzsche
Reposted fromanhedonie anhedonie viacynamon cynamon
milka13
20:32
4045 a3f9 500
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viacynamon cynamon
milka13
20:30
8731 e39c 500
20:29
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl