Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

milka13
19:44
Świat jest pokręcony i przez to powstaje trójwymiarowa głębia. Jak ktoś chce mieć wszystko proste, powinien żyć w świecie opartym na ekierce.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
milka13
19:43
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
19:43
19:43
5782 0138

serious:

note to self

Reposted fromkimik kimik viadivi divi
milka13
19:41
9822 3aed 500
Reposted fromthegirl thegirl viadivi divi
milka13
19:41
2433 5222 500
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viadivi divi
milka13
19:40
4294 1bf0
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viadivi divi
19:40
5722 e84f 500
Reposted fromdivi divi

August 06 2017

milka13
14:44
Najpierw tęskniłam za nim. Tak do bólu, uśmierzonego litrową butelką wina i snem. Potem, gdy mnie zostawił tęskniłam do dnia, kiedy za nim nie tęskniłam. Gdy nie mogłam sobie przypomnieć takiego dnia, to piłam z rozpaczy jeszcze więcej wina.
— Szeptem nad ranem J.L.W
Reposted frommissmaya missmaya viaimpulsivee impulsivee
milka13
14:43
4832 28f4
Reposted fromyikes yikes viaPoranny Poranny
milka13
14:43
2172 79a5 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viaMaryiczary Maryiczary
milka13
14:40
Czekała mnie walka. Starcie z tym, co leżało uśpione w mojej duszy.
— Remigiusz Mróz – Czarna Madonna
Reposted fromnyaako nyaako viapyniaczek pyniaczek
milka13
14:40
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viapyniaczek pyniaczek
14:35
9916 e7f0

myverycrazyworld:

Salem described my life.

milka13
14:19
4978 1788
Reposted fromidjet idjet viaqbshtall qbshtall
14:17
4347 2545
Reposted fromdudeeveryoneishot dudeeveryoneishot viamoai moai
milka13
14:17
milka13
14:08
Reposted fromgabor gabor viahash hash
milka13
14:07
Ludzie często pytają mnie dlaczego kogoś nie mam. Że wybrzydzam, że mam za wysokie wymagania albo, że nie dopuszczam do siebie ludzi. Oceniają mnie w ogóle mnie nie znając. Ale to tak wcale nie jest. I zupełnie nie o to chodzi. Nie narzekam na brak zainteresowania i nie mam problemów z nawiązywaniem kontaktów, wręcz przeciwnie. Czy skreślam ludzi szybko? Nie wiem, może rzeczywiście coś w tym jest. Ale raczej nazwałabym to "wycofem", dlatego by nie dawać komuś złudnej nadziei na to, że coś może być. Że coś kliknie, jak nie klika. U mnie się to nie sprawdza. Po kilkunastu latach relacji, związków, dłuższych i krótszych człowiek po prostu wie, nie tyle czego chce ale czego nie chce i blokuje się na amen.
Reposted fromataszka ataszka viakmj kmj
milka13
14:06
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl