Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

milka13
17:39
6109 1b5f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
milka13
17:39
milka13
17:38
8783 e39f
Eduardo Nery, Dworzec w Lisbonie
milka13
17:37
6376 c70b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarenioo renioo
milka13
17:37
milka13
17:37
Reposted fromsilence89 silence89 viarenioo renioo
milka13
17:34
9148 db31
milka13
17:34
4765 a378 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatysiace-mysli tysiace-mysli
milka13
17:33
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
milka13
17:32
17:32
milka13
17:28
8603 71af 500
Reposted fromboli boli viafeliz feliz
milka13
17:26
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
milka13
17:26
Pewne rzeczy nigdy nie umierają; one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają .
— Santa Montefiore
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
milka13
17:24
milka13
17:24
milka13
17:24
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viamattieu mattieu
milka13
17:24
niektórzy ludzie swoją obecnością na chwilę nam pomagają. A potem swoim zniknięciem, sprawiają że czujemy się gorzej niż zanim ich poznaliśmy
— Maryiczary
Reposted fromshitsuri shitsuri viaimpulsivee impulsivee
milka13
17:23
2934 ab89
milka13
15:58
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl